Bukkejagt

Buk­ke­jag­ten 2018

Buk­ke­jag­ten er i 2018 fra fre­dag den 11. maj og slut­ter med ud­gangen af sep­tember. Star­ten af buk­ke­jag­ten i mid­ten af maj er en særde­les guns­tig pe­ri­ode, da afgrøder­ne er for­hold­svis la­ve og man har stor mu­lig­hed for at bes­kue råvildt ove­ralt på mar­kerne. Løvsko­ven er ik­ke tæt af bla­de, hvil­ket gi­ver mu­lig­hed for at møde den færdig­fe­jede stærke buk på et spor el­ler i en af man­ge flot­te sko­ven­ge som Po­len by­der på i stort an­tal.

Bruns­tbuk­ke

Slut­ningen af ju­li og star­ten af august by­der til gengæld på den spænden­de og ud­ford­ren­de  bruns­tjagt på råbuk Der kan nedlægges vild­svin i pe­ri­oden og prismæssigt kan der sky­des ef­ter pris­liste el­ler fast­pris på ud­valg­te re­virer.

 

 

Buk­ke­jagt fast pris: 3 da­ge, 3 buk­ke op til 249g

Buk­ke­jagt fast pris: 3 da­ge, 3 buk­ke uan­set størrel­se

Buk­ke­jagt fast pris: 4 da­ge, 4 buk­ke uan­set størrel­se

Buk­ke­jagt 4 buk­ke op til 300 g se me­re her

 

Pris­liste på trofæ

Op­satse

Pri­ser i €

Pri­ser i Dkr

Op til 149 g.

79,00

592,00

150 g.  -  199 g.

155,00

1.163,00

200 g.  -  249 g.

210,00

1.575,00

For hver 1 g. over 200 g.

0,60

4,50

250 g.  -  299 g.

240,00

1.800,00

For hver 1 g. over 250 g.

0,80

6,00

300 g.  -  349 g.

280,00

2.100,00

For hver 1 g. over 300 g.

4,80

36,00

350 g.  -  399 g.

520,00

3.900,00

For hver 1 g. over 350 g.

8,70

65,25

Over 400 g.

955,00

7.162,50

For hver 1 g. over 400 g.

10,20

76,50

Pa­ryk­buk over 550 g.

1.950,00

14.625,00

Ans­kudt råbuk

185,00

1.388,00

Rå og lam

42,00

315,00